Att äga sin lägenhet i Stockholm

När man behöver hitta ett boende i Stockholm letar man för det mesta först efter en lägenhet att hyra. Det kan vara mycket svårt att få tag på en lägenhet att hyra i första hand. Många gånger sägs det att man bör ställa barnen i bostadskö redan då de föds. Med lite tur skall de då ha möjlighet att få tag på en lägenhet i vuxen ålder. Kanske är det inte så drastiskt men alla är nog överens om att det är mycket svårt att hitta en lägenhet att hyra i första hand i centrala Stockholm idag. Det känns inte heller trevligt att vara tvungen att hyra i andra eller tredje hand. Ofta måste man då räkna med att flytta med jämna mellanrum eftersom hyresrättsägarna kommer hem efter kanske tre månader eller ett halvår och då vill ha sin lägenhet tillbaka.

För att kunna känna sig trygg i sitt boende återstår ofta bara att själv köpa en lägenhet. Om man äger sitt boende och haft möjlighet att skaffa fram pengar till kontantinsatsen kommer man att få en mycket större säkerhet. För att klara detta måste man i första hand ha möjlighet att få bra grundlån för att klara av att erlägga det som krävs för att man skall ha möjlighet att köpa en bostadsrätt. I centrala delarna av Stockholm kostar en lägenhet mycket pengar och för att klara av att betala ränta och amortering måste man ha skaffat sig fördelaktiga lånevillkor.

Det kan visa sig vara mycket lönsamt att välja bank noggrant. Man bör ta kontakt med ett antal banker och jämföra lånevillkoren mellan bankerna. Det kan faktiskt skilja en hel del. När man bestämt sig för vilken bank man skall använda sig av måste man också göra en noggrann beräkning av hur mycket ränta man har möjlighet att klara av att betala. Om budgeten är mycket snål skall man tänka sig för både en och två gånger. Man måste ha en sådan finansiell situation att man klarar av räntehöjningar på flera procent. Om man inte har det kan man bli tvingad att sälja av sin bostadsrätt i en period när priserna för lägenheter sjunker.