Rasriskreducering i vinter

Äntligen börjar vi närma oss kallare tider igen med allt vad det innebär. Det är mer än bara vi människor som påverkas av kommande årstid med kyla, snö och is. Hustaken påverkas också av snö under denna årstid. Har du fastigheter är det dessutom en del saker du behöver känna till gällande ansvar.

Ansvar som fastighetsägare

Inledningsvis är det ju bra att konstatera att det åligger fastighetsägaren att minska risken för att snö att ramla ner från taket. Samtidigt är det inte det enklaste att säkerställa, men så är det. Läs mer på nätet om vad som gäller för ansvar och regler vid snöskottning på tak. När vintern kommer, och den kommer gärna ganska snabbt, är det bra att vara insatt i vad som gäller.

Så görs jobbet med snöbekämpning

Först och främst skall det vara minst två stycken som utför arbetet. En som säkrar och en som utför arbetet. Alltid när arbeten utförs på tak innebär det en risk. Arbetet behöver genomföras utifrån gällande regler och efter gällande föreskrifter.

Det är också en påfrestning på hustaken om de inte blir rensade från snön.

På samma gång är riskerna med oröjda tak också riskabelt för en förbipasserande nedanför. Därför är det av stor vikt att få underhållet att fungera från början.