Riva väggar i bostadsrätt

Äger du en lägenhet vill du så klart få inreda och renovera som du vill, så att boendet passar dig och din stil. Men riktigt så är inte fallet. Det finns flera lagar som reglerar vad du får och inte får göra i bostadsrätten, samt att bostadsrättsföreningen kan ha egna bestämmelser som du måste följa. En känslig och omdiskuterad fråga är att riva väggar. Vad får du göra och inte?

Egna bestämmelser i föreningen

Läs igenom villkoren med föreningen och fråga vilka bestämmelser de har. Ibland kan det vara så att de har bestämmelser som inte är helt lagliga, de får inte lägga hur många restriktioner som helst på dig som äger lägenheten. Men det är inte kul att jobba mot föreningen heller. Om de inte ger tillstånd till en mer omfattande renovering är det bäst att sköta kommunikationen snyggt, annars kommer ert förhållande skadas och de kan bråka om mindre justeringar också bara för att du inte är omtyckt.

Bärande väggar

Det är inte alltid det finns tydliga konstruktionsritningar på en byggnad. Då går det inte att säga med 100 % säkerhet vilka väggar som är bärande eller inte. Det generella svaret från en bostadsrättsförening är att du får inte riva bärande väggar, riskerna är för stora. Men om du kan visa upp tydliga konstruktionsritningar och ta in en byggnadsingenjör som beräknar hur väggen ska tas ned och vilka åtgärder som måste göras för att avlasta den bärande ytan, kan föreningen egentligen inte neka dig att genomföra åtgärden. Vanliga innerväggar som inte stör konstruktionen eller är bärande får du riva och bygga om som du vill, där kan inte föreningen komma med några invändningar såvida inte lägenheten är skyddar genom en k-märkning eller liknande.

Komplicerade renoveringar

Ibland kan en renovering vara komplicerad på grund av att det är en lägenhet. Du kan behöva hyra in en kran eller lift för att frakta upp och ned material från lägenheten. Äldre lägenheter saknar hiss eller har för smala trappuppgångar för att ta upp dem på andra sätt. Om du planerar att riva flera väggar och bygga upp nya kommer det att ta tid. Var den goda grannen och meddela de som bor runtomkring vad du planerar att göra och vilken tidsplan som finns. Vid förseningar eller klagomål gäller det att inte brusa upp mot klagande grannar, försök att kompensera eller helt enkelt be om ursäkt istället. Du är trots allt det störande elementet i lägenhetshuset, inte grannarna som klagar.