Vem ansvarar för vad?

Äger man ett hus är det ju underförstått att man ansvarar för praktiskt taget allt i huset och på gården. För lägenheter är det inte alltid lika klart och tydligt var denna gräns egentligen går och det kan faktiskt variera något beroende på vilken bostadsförening man tillhör. Men här ska vi ändå försöka titta på vad som normalt sett gäller angående ansvar för bostadsrätter och lägenhetshus.

I grova drag brukar man utgå från att om man kan se det på insidan av lägenheten så är den bostadsrättshavarens ansvar. Detta inkluderar men är inte begränsat till:

  • ytskikt på väggar, golv och tak.
  • ickebärande innerväggar, stuckatur.
  • inredning i lägenheten och eventuella tillhörande utrymmen.
  • Glas i fönster och eventuella dörrar.
  • Element och tillhörande värmeledningar ovan golv.
  • Ledningar för gas, elektricitet och avlopp.

Där det börjar bli lite större frågetecken är till exempel avlopp. Om man fått ett stopp måste man först och främst utesluta att detta har skett i en egen lägenhet ovan golvet. Är inte detta fallet utan stoppet verkar sitta i rören under golvet eller kanske ännu längre bort i systemet bostadsföreningens ansvar och de måste anlita någon för att lösa detta. Om det är fråga om något större problem så att ett stambyte är nödvändigt så är detta något som ska tas upp på årsstämman i bostadsrättsföreningen.

Något annat som ofta kommer på tal när det handlar om fördelning av ansvar är ytterdörren. Vid dessa frågor är det alltid bäst att titta på föreningens stadgar och vad som sägs om ansvaret för detta. Det är faktiskt fullt möjligt att detta ansvar ligger helt och hållet på bostadsinnehavaren. Men det kan fortfarande finnas inskrivet att bostadsföreningen ska byta ytterdörrarna med ett viss intervall. Men går då en dörr sönder strax efter ett sådant byte kan det vara bostadsinnehavaren som bär ansvaret, om det inte går att visa på att dörren installerats felaktigt eller liknande där det är tydligt att de som satte in dörren bär ansvaret.

Har man några specifika frågor man inte hittar svaret till kan man alltid vända sig till Bostadsrätternas diskussionsforum där många kunniga kan hjälpa en att komma fram till vad det egentligen är som gäller. Det finns mycket hjälp att få via Internet och många gånger så kan man enkelt hitta lösningar i diskussionsforum eller liknande.